Yma mae fy lle - CA5 (Apocalups Yfory – Barddas 2005)


Gweithgaredd 6: Ehangu Geirfa

Pethau sydd – a hynny yn ddiddarfod –
Hyd lefelau dyfnaf fy mod.

Yng nghwpled clo YMA Y MAE FY LLE, mae Gwyn Thomas yn defnyddio’r gair ‘diddarfod’.

Mae gosod ‘di’ o flaen gair arall yn ei negyddu.

Tybed allwch chi negyddu’r geiriau isod? Cofiwch dreiglo lle bo angen. Cliciwch ar y bwlch i wirio eich ateb.

 • cadarnhaol
 • diwedd
 • pendraw
 • amynedd
 • trefn
 • tostur
 • teimlad
 • trafferth
 • synnwyr
 • gobaith
 • addurn
 • gweld
 • dychymyg
 • asgwrn cefn
 • terfyn
 • gwaelod
 • negyddol
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!
Gwirio


Tybed ydych chi wedi defnyddio’r geiriau canlynol: chwegr, chwegrwn? Beth ydych chi’n meddwl yw eu hystyr?