Nos o Dachwedd - CA3/4 (Y Pethau diwethaf - Gwasg Gee 1975)


Gweithgaredd 4: Labelu darnau’r corff

Mae Gwyn Thomas yn cyfeirio at figyrnau. Ystyr migwrn yw’r darn lle mae’r cyswllt rhwng y llaw a’r bysedd. Mae’r gair hefyd yn golygu’r ffêr, neu ran waelod y goes. Mae rhai yn defnyddio’r gair ‘pigwrn’ am ‘ffêr’.

TASG: Llusgwch y geiriau cywir i’r lle cywir ar y corff: