Nos o Dachwedd - CA3/4 (Y Pethau diwethaf - Gwasg Gee 1975)


Gweithgaredd 1: Deall yr ystyr

Efallai fod rhai geiriau dieithr i chi yma. Cliciwch ar y blychau melyn i weld ystyr y gair.

Mae’r goleuadau’n wlyb ar hyd y ffyrdd
a’r tywyllwch yn diferyd oddi ar y coed:
yr haf a basiodd heibio.

Uwchben, yn bentwr, mae’r düwch
a’r awyr fel llenni wedi’u gollwng:
yr haf a basiodd heibio.

Dilewyd gan amser arwyddion yr heulwen;
yn y nos mae’r disgleiriadau ar goll:
yr haf a basiodd heibio.

Mae’r byd fel dwrn wedi’i gau
a’r oerfel yn wyn yn ei figyrnau:
yr haf a basiodd heibio.

Ond mewn tai mae goleuadau,
yn hen haf yn y ffenestri;
yn rhwyll yr haearn yn y gratiau
y mae melyn a chochni
egni hen yr heulwen;
ac yn llygaid y teledydd
y mae eliffant wedi’i grasu’n rhychau
ar ei gefn mewn dwr lleidiog yn chwarae
dan olwg di-baid rhyw haf.

Yn dameidiau drwy dywyllwch,
trwy fwrllwch yn llewyrchiadau
mae
yr haf na phasia heibio.