Bore Bach, Tunisia - CA3/4 (Apocalups Yfory (Barddas, 2015)


Gweithgaredd 5: Berfau

Mae Gwyn Thomas yn defnyddio berfenw annisgwyl yn y pennill hwn:

Dau gamel
trahaus iawn a ffroenuchel
yn sandalu draw trwy’r tywod tawel.

Beth ydych chi’n feddwl yw ystyr hyn?

Mae creu berfenwau allan o enwau yn gallu bod yn ffordd wreiddiol a thrawiadol o ysgrifennu.

Er enghraifft:

Roedd y bachgen yn gwiweru mynd drwy’r parc.

Yn syth yn y dyfyniad yma, gallwn weld y bachgen yn rhedeg nôl a mlaen yn gyflym fel gwiwer.

Mae llawer o enghreifftiau o enwau yn troi’n ferfenwau. Llenwch y bylchau hyn:

  • cwmwl >
  • taran >
  • gwawr >
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!


Gwirio